Musisz uaktualnić Flash Player'a Sprawdź jaką posiadasz aktualnie wersję..
Sidła języka
Co jest najtrudniejsze w nauce języków obcych?

Każda osoba ucząca się języków reprezentuje inną mieszankę predyspozycji, decydującą o przyswajaniu wiedzy. Ponieważ poszczególne języki kryją różne elementy, które są trudne do opanowania, przy ich wyborze warto m.in. wziąć pod uwagę własne zdolności.

Językowe pułapki
Najwięcej kłopotów przysparza Polakom nauka języka szwedzkiego. Osobom uczącym się go najtrudniej jest opanować zasady gramatyczne, a szczególnie zastosować je w mowie potocznej.

Według opinii uczących się języków obcych Polaków, najłatwiejszy jest włoski. Utrudnienie stanowi gramatyka, ze względu na różnorodność czasów oraz brak ich odpowiedników w języku polskim. Podobnie jak włoski, także hiszpański, uważany jest przez Polaków za dosyć łatwy do nauki. W obu językach, łacińskie pochodzenie słów ułatwia zapamiętywanie słownictwa. Włosi często uważają, że Polacy mówią prawie bez obcego akcentu. Trudności sprawia nam odmiana czasowników oraz przyswojenie rodzajników określonych i nieokreślonych w tych językach.

Największy jednak problem w nauce włoskiego i hiszpańskiego mamy z rozumieniem ze słuchu. Często uczący się przekonują się o tym dopiero po wyjeździe do Włoch, Hiszpanii lub krajów latynoamerykańskich. Południowy temperament powoduje, że wypowiedzi rozmówców są szybkie i mało zrozumiałe nawet dla osób, które potrafią już swobodnie wypowiadać się w tych językach.

Podobne trudności sprawia Polakom gramatyka języka niemieckiego i francuskiego. Problem stanowi zapamiętywanie rodzajników, dlatego że często niemieckie rzeczowniki występują w innym rodzaju niż w języku polskim. Uczący się tego języka borykają się też z germańskim słowotwórstwem czyli tworzeniem i wymową niezwykle długich złożonych słów. W języku francuskim istnieją czasy i reguły gramatyczne, które nie mają polskich odpowiedników. Znaczna część nauki polega zatem na pamięciowym opanowaniu form gramatycznych. W języku francuskim, odwrotnie jak w angielskim, pierwsze dwa lata nauki są najtrudniejsze.

W najpopularniejszym wśród Polaków, języku angielskim, najbardziej kłopotliwe jest przełamanie bariery językowej. Na pewnym etapie nauki, rozumienie mówiących po angielsku nie jest już tak trudne. Problemy zaczynają się dopiero w momencie, gdy trzeba coś powiedzieć w tym języku lub odpowiednio zareagować w danej sytuacji.

Jak pokonać trudności w nauce?

Słuchanie to aż 60 proc. komunikacji w języku. Dlatego korzystanie ze środków masowego przekazu w obcym języku takich jak: internet, telewizja, radio jest doskonałą formą uczenia się. Zadziwiająco dobre rezultaty przynosi też regularne czytanie, które pomaga w zapamiętaniu pisowni. Dobrą okazją do przełamania bariery językowej są także kontakty towarzyskie z obcokrajowcami. Nauce służą również zagraniczne wyjazdy podczas, których jesteśmy często niejako "zmuszeni" do posługiwania się językiem obcym - twierdzi Ewa Trębska-Zozula, dyrektor do ds. Studiów ze Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua.

Według wyników sondażu przeprowadzonego przez CBOS, aż 55 proc. naszego społeczeństwa nie zna żadnego języka obcego. Około 20 proc badanych posługuje się językiem rosyjskim i angielskim, a 14 proc. niemieckim. Wśród osób w wieku od 18 do 24 lat język zna 77 proc. ankietowanych.

Dodatkowych informacji udzieli:
Katarzyna Tadla
Prestige Public Relations
tel. 22 853 73 17
k.tadla@prestigepr.pl